Pridelenie Piateho - Získajte 10 000 Eur

Pridelenie piateho - Získajte 10 000 EUR

Zhrnutie

Využite akciu teraz! CIF vám umožňuje predať piate miesto a získať 149 EUR za 48 mesačných splátok s pevným TAN 3,90% a pevným APR 4,58%.

Vyžiadajte si cenovú ponuku teraz, bezplatne a bez záväzku, kliknutím na príslušné tlačidlo v pravom hornom rohu alebo prejdením na príslušnú časť v cifonline.to.

Propagáciu môžu využiť tieto kategórie pracovných miest: dôchodca INPS, štátny / ministerský zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnanec súkromnej spoločnosti, zamestnanec mestskej spoločnosti, zamestnanec železnice, poštový zamestnanec, zmluvný lekár, atypický zamestnanec, verejný zamestnanec, dôchodca v inej inštitúcii a bez príjmu.