Pridelenie Piateho - Vezmite 6000 Eur

Pridelenie piateho - vezmite 6000 EUR

Zhrnutie

Využite akciu teraz! CIF vám umožňuje predať piate miesto a získať 137 EUR za 48 mesačných splátok s pevným TAN 4,00% a pevným APR 4,64%.

Vyžiadajte si cenovú ponuku teraz, bezplatne a bez záväzku, kliknutím na príslušné tlačidlo v pravom hornom rohu alebo prejdením na príslušnú časť v cifonline.to.

Propagáciu môžu využiť tieto kategórie pracovných miest: dôchodca INPS, štátny / ministerský zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnanec súkromnej spoločnosti, zamestnanec mestskej spoločnosti, zamestnanec železnice, poštový zamestnanec, zmluvný lekár, atypický zamestnanec, verejný zamestnanec, dôchodca v inej inštitúcii a bez príjmu.