Η CIF Srl είναι μια χρηματιστηριακή εταιρεία ειδικευμένη στην πώληση του πέμπτου, η οποία κατέχει συμφωνίες με τους ηγέτες της χρηματοπιστωτικής αγοράς και δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων, των προσωπικών δανείων, των εταιρειών και των υποθηκών. Το καθήκον μας είναι να διασφαλίζουμε την ορθότητα των σχέσεων μεταξύ διαμεσολαβητών και πελατών, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε κάθε λειτουργία, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αντιμετωπίζουμε επίσης τις καταγγελίες, την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR), τα πληρεξούσια πληρωμών, τα προσωπικά δάνεια και την προκαταβολή του TFS. Επιπλέον, με το online εργαλείο σύγκρισης, θα έχετε πάντα τη μέγιστη ευκολία στις επιθυμητές υπηρεσίες.

Κωδικός παραλήπτη: KRRH6B9
PEC: cifonline @ pec.αυτό
Μετοχικό κεφάλαιο € 50.000,00 i.v.
φορολογικού κώδικα και I.V.A. 05325600871
Rea αριθμός CT - 358637
Credit Brokerage Company Inscr. Εγγραφή med.cred. O.A.M. Νο. M362
Τμήμα IVASS n. E000541569 από 09/02/2016