WebSeo
จากมุมมองของสถาบันเครดิตเกษียณให้อุปกรณ์ความปลอดภัยในหลาย ๆ มากกว่าคนงาน หลักลูกสมุนไม่สามารถ...
WebSeo
2019-12-03 09:50:17
WebSeo logo

บล็อก

กู้ยืมเงินง่ายสำหรับผู้รับบำนาญก็จะช่วยให้เด็กของพวกเขา

  • photo

รับประกันความเสถียร

จากมุมมองของสถาบันเครดิตเกษียณให้อุปกรณ์ความปลอดภัยในหลาย ๆ มากกว่าคนงาน หลักลูกสมุนไม่สามารถ "เสียงานของเขา" จากนั้นคุณสามารถนับบนมากขึ้นหรือน้อยมั่นคงรายได้ผู้ประกันตนโดยระบบบำเหน็จบำนาญ แม้จะมีการพูดคุยของวิกฤต INPS เป็นไปได้เกี่ยวกับความสมดุลก็ไม่น่าที่จะได้รับสิ่งเลวร้ายลงและเลวเกินกว่าจะซ่อม ต้องเลือกผู้ที่จะทำเงินให้กู้ยืมดังนั้นธนาคารพิจารณาสถานะเกษียณเป็นหลักประกันโดยน้ำหนักมาก
นี่คือเหตุผลที่ธนาคารและผู้ให้กู้มีแนวโน้มที่จะน้อยกว่าความต้องการกับผู้เกษียณในแง่ของเงินให้สินเชื่อ เหล่านี้สถาบันกำหนดเฉพาะสำหรับสัญญาประกันเพื่อปกป้องตัวเองในกรณีของการตายของผู้ถือกรมธรรม์ ไม่มีปัญหายังคงมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอายุ มันมักจะถือว่าเป็นข้อ จำกัด สำหรับการสรุปครบรอบปีที่ 80 ของลูกค้า แต่มีหลายข้อยกเว้น
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะหันไปใช้เงินกู้หรือการขายที่ห้าของเงินบำนาญที่เงินที่สามารถนำมาใช้ในหลายวิธีไม่จำเป็นต้องสำหรับตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นมันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยว่าพ่อแม่ต้องการที่จะช่วยให้เด็กของพวกเขาอาจจะเป็นในการเปิดของสินทรัพย์หรือชำระหนี้ใด ๆ เยาวชนในวันนี้ในความเป็นจริงมีแนวโน้มที่จะมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ล่อแหลมมากที่สุดกว่าที่พวกเขาสำหรับพ่อแม่ของพวกเขาในวัยเดียวกัน เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสิ่งต่างๆเริ่มยุ่งยาก ผู้ปกครองสามารถเกษียณ แต่จะออกเงินให้สินเชื่อได้อย่างง่ายดายญาติ
INPS ให้จำนวนของโปรแกรมสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการเกษียณอายุการโพสต์ พวกเขาจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในแต่ละที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เฉพาะของคนงาน หรือมิฉะนั้นมันจะช่วยให้การขายคลาสสิกของห้าของเงินบำนาญที่มีอัตราเงินอุดหนุน ถ้าคุณไม่สามารถยันยังอยากจะยื่นมือออกไป INPS ไปหลายธนาคารหรือผู้ให้กู้ ไม่ว่ากรณีปกติหลังเกษียณที่มีการให้การค้ำประกันน้อยกว่าคนงานโดยอาศัยอำนาจตามสถานะ "สิทธิพิเศษ" ของมัน

บทความที่เกี่ยวข้อง