WebSeo
Fordelene med lånet med femte oppgave En av fordelene gjelder den høye muligheten for å oppnå...
WebSeo
2019-09-16 12:55:53
WebSeo logo

bloggen

Tildeling av den femte - Viktige opplysninger

  • photo

Fordelene med lånet med femte oppgave

En av fordelene gjelder den høye muligheten for å oppnå det ønskede beløpet. Sammenlignet med andre former for finansiering, trenger ikke lønnsstøttede lån for ansatte noen spesielle garantier: grunnleggende er det nødvendig å være alder og mengden sluttvederlag påløpt på forespørselstidspunktet blir vurdert.

Med salg av den femte er det mulig å ha:
- nedbetaling av lån opp til 120 måneder;
- et sikkert lån fordi det er beskyttet av en forsikring i tilfelle død eller ufrivillig tap av arbeid;
- enkelhetens enkeltsignatur og hastigheten i utbetalingen av lån;
- muligheten for å fornye på forhånd;
- lett å gi lånet, selv i nærvær av andre lån eller misforståelser;
- muligheten for tidlig tilbakebetaling og inndrivelse av ubetalte renter;

Kontakt oss for mer informasjon om lånets egenskaper.


Hvem kan be om en femte oppgave?

Arbeiderne som kan søke om lån med en femte oppgave er:
- Statsansatte
- Private faste ansatte
- Fasttidsansatte private ansatte
Salget av den femte er et lån som hovedsakelig er tilegnet fast ansatte og på faste kontrakter. Midlertidig ansatte kan også be om det så lenge utvinningsplanen ikke overskrider arbeidskontraktens løpetid. Hver måned blir en femtedel av lønnen beholdt av arbeidsgiveren som vil betale den til banken som den ansatte har signert lånet med. Selvstendig næringsdrivende er ekskludert fra denne typen lån.


Hvordan gis det femte salget?

Lånet blir kreditert med sjekk eller bankoverføring. Tilbakebetaling av lånet kan forlenges på 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 og 120 måneder, med fradrag for den månedlige utbetalingen (ikke overstiger en femtedel av lønnen) fra lønnen.
Det maksimale som skal betales gjennom et lån med lønnsoppgave er knyttet til lønnsbeløpet, TFR og påløpt ansiennitet. Når disse tre variablene øker, øker også sjansene for å motta høyere beløp. Lånet med lønnsoppgave er obligatorisk hjulpet av lov ved forsikringsdekning for å garantere kundens livs- og ansettelsesrisiko i henhold til artikkel 54 i D.P.R. 180/1950.

Hvor mye koster det femte salget? Taeg, solbrun og tilleggskostnader

Før du signerer en låneavtale med lønnsoppgave, er det viktig å evaluere de forskjellige utgiftspostene som bestemmer avdragets størrelse:
Foreløpige siktelser. Kostnadene knyttet til evaluering og styring av etterspørselen som banken støtter i den innledende fasen av utbetaling av lån.

Skattekostnader
TAN, Nominell årskurs. Representerer renten som brukes på bruttobeløpet på lånet og uttrykt i prosentverdi og på årsbasis. TAN inkluderer ikke tilleggsavgifter som for eksempel kostnadene ved praktisk undersøkelse.
April, effektiv global årskurs. Det er renten som representerer den totale kostnaden for lånet som skal betales av kunden, og som i tillegg til den beregnede renten tar hensyn til de andre kostnadene som kostnadene for den foreløpige undersøkelsen.

RELATERTE ARTIKLER