WebSeo
. Kjennetegn på salget av den femte pensjonisten Pensjonister kan få et lån med lønnssikret lån...
WebSeo
2019-09-16 12:57:13
WebSeo logo

bloggen

Tildeling av den femte for pensjonister - All informasjon

  • photo

.


Kjennetegn på salget av den femte pensjonisten

Pensjonister kan få et lån med lønnssikret lån som skal tilbakebetales i månedlige avdrag tilbakeholdt fra pensjonen av trygdeinstitusjonen.
For pensjonister har det femte oppdraget to spesifikke parametere for lånets maksimale varighet, noe som delvis påvirkes av søkerens alder og forsikringsdekningens obligatoriske karakter i henhold til gjeldende lover. På denne måten vil utryddelsen av gjelden falle på forsikringsselskapet og ikke på familiemedlemmer til pensjonisten.


Hvordan søke om et femte lån (INPS og INPDAP)

Lånet med alderspensjon er dedikert både til private pensjonister og til personer i offentlig sektor (INPS og tidligere registrert hos INPDAP). For å søke om lån med overføring av den femte INPS / INPDAP, bare gå til kontorene våre og presentere nødvendig dokumentasjon:

- Identitetsdokument og personnummer
- De siste 2 pensjonskupongene,
- CUD og pensjonsattest

RELATERTE ARTIKLER