WebSeo
. Charakteristika prodeje pátého důchodce Důchodci mohou získat půjčku s půjčkou zajištěnou...
WebSeo
2019-09-16 12:57:13
WebSeo logo

Blog

Přiřazení pátého pro důchodce - Všechny informace

  • photo

.


Charakteristika prodeje pátého důchodce

Důchodci mohou získat půjčku s půjčkou zajištěnou mzdou, která má být splacena v měsíčních splátkách vybíraných z důchodu institucí sociálního zabezpečení.
U důchodců má páté zařazení dva specifické parametry týkající se maximální doby trvání půjčky, která je částečně ovlivněna věkem žadatele a povinnou povahou pojistného krytí podle platných právních předpisů.. Takto zánik dluhu připadne pojišťovně a nikoliv rodinným příslušníkům důchodce.


Jak požádat o pátou půjčku (INPS a INPDAP)

Úvěr s odchodem do důchodu je určen jak pro důchodce ze soukromého sektoru, tak pro veřejný sektor (INPS a dříve zaregistrovaný u INPDAP). Chcete-li požádat o půjčku s převodem pátého INPS / INPDAP, jednoduše navštivte naše kanceláře a předložte potřebnou dokumentaci:

- identifikační doklad a číslo sociálního zabezpečení
- Poslední 2 důchodové kupóny,
- CUD a penzijní osvědčení

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY