WebSeo
. Charakteristiky predaja piateho dôchodcu Dôchodcovia môžu získať pôžičku s pôžičkou...
WebSeo
2019-09-16 12:57:13
WebSeo logo

Blog

Pridelenie piateho pre dôchodcov - všetky informácie

  • photo

.


Charakteristiky predaja piateho dôchodcu

Dôchodcovia môžu získať pôžičku s pôžičkou zabezpečenou mzdou, ktorá sa má splatiť v mesačných splátkach zadržaných dôchodkovým fondom z dôchodku.
V prípade dôchodcov má piate pridelenie dva špecifické parametre týkajúce sa maximálnej doby trvania pôžičky, ktorá je čiastočne ovplyvnená vekom žiadateľa a povinnou povahou poistného krytia podľa platných právnych predpisov.. Takto zanikne dlh na poisťovňu a nie na rodinných príslušníkov dôchodcu.


Ako požiadať o piatu pôžičku (INPS a INPDAP)

Pôžička so starobným úverom je určená pre dôchodcov zo súkromného sektora a pre verejný sektor (INPS a predtým zaregistrovaný v INPDAP).. Ak chcete požiadať o pôžičku s prevodom piateho INPS / INPDAP, jednoducho choďte do našich kancelárií a predložte potrebnú dokumentáciu:

- Preukaz totožnosti a číslo sociálneho zabezpečenia
- Posledné 2 dôchodkové kupóny,
- CUD a dôchodkové osvedčenie

SÚVISIACE ČLÁNKY