WebSeo
Pembelian gadai janji Adakah anda berfikir untuk membeli rumah, yang pertama, atau mungkin...
WebSeo
2019-09-16 13:03:00
WebSeo logo

Blog

Jenis Gadai Janji

Pembelian gadai janji
Adakah anda berfikir untuk membeli rumah, yang pertama, atau mungkin kediaman kedua di mana anda boleh menghabiskan cuti anda? Atau adakah anda memerlukan sebuah rumah yang lebih besar kerana keluarga itu berkembang? Pilih pembelian gadai janji yang dicadangkan oleh kami.

Gadai janji pembelian adalah pinjaman untuk harta kediaman dan bukan untuk aktiviti komersil. Dalam sesetengah kes, sebenarnya, ia boleh diminta untuk bangunan pejabat atau loteng.
Pembelian rumah pertama boleh meliputi sehingga 80% nilai harta.
Pinjaman pembelian boleh ditetapkan kadar tetap, berubah-ubah dan berubah-ubah dengan ansuran yang dilindungi.

Pembelian Gadai-janji ditambah Penyusunan Semula
Jika anda berfikir membeli rumah baru dan mempunyai keinginan memperbaharuinya, pembelian + pembaharuan gadai janji adalah jawapan kepada keperluan anda..
Pembelian gadai janji + penyusunan semula adalah pinjaman untuk harta kediaman, yang dapat mencakup hingga 80% dari nilai harta tersebut dan juga termasuk saham untuk penstrukturan hingga nilai 50.000 euro. Pembelian gadai janji + penyusunan semula boleh ditetapkan kadar tetap, kadar pemboleh ubah atau variabel yang dilindungi.

- pelanggan / pekerja yang menyerahkan hak, dalam batas satu kelima, kepada gajinya kepada pemberi pinjaman;
- majikan pelanggan / penyerah hak yang, menurut kuasa penjualan yang dijalankan oleh pekerja sendiri berkenaan dengan kredit yang ia tuntut untuk gaji matang, menganggap status Penghutang Pihak Ketiga..

Penyusunan Semula Bersama
Membuat rumah anda lebih mesra atau luas tidak akan menjadi satu lagi kerana terima kasih kepada penyusunan semula bersama.
Jika anda merancang untuk menjalankan operasi kecil atau besar untuk mengubahsuai dan memperbaiki rumah anda, anda memang boleh memohon untuk penstrukturan bersama. Anda akan dapat membiayai sehingga 100% kerja yang akan dijalankan di dalam bangunan. Penyampaian berlaku tidak lebih dari 3 tranche, dan, dalam beberapa kes, walaupun dalam satu penyelesaian.
Penyusunan semula bersama boleh kadar tetap, kadar pembolehubah atau variabel dilindungi.

The Mutual Surroga
Adakah anda ingin memindahkan gadai janji anda dengan kemungkinan menyimpan dengan mengubah jangka masa dan kadar faedah? Dengan subrogasi anda boleh membayar dan memindahkan pinjaman dibuka di institusi lain, tanpa menanggung sebarang kos.
Kemudahalihan pinjaman, diperkenalkan di Itali dengan undang-undang n. 40/2007, sebenarnya menawarkan kelebihan untuk memindahkan secara bebas pinjaman secara percuma dan dengan itu dapat memanfaatkan keadaan yang lebih baik, yang mungkin tersedia.


Gadai janji Penyatuan Hutang
Dengan pinjaman penyatuan hutang adalah mungkin untuk membayar sehingga 5 pendedahan hutang, misalnya gadai janji dan empat pinjaman, dan merundingkan semula syarat.
Dengan cara ini anda hanya akan mempunyai satu pinjaman dengan satu cicilan untuk menyokong pada penghujung bulan, yang juga boleh mempunyai kadar yang lebih menguntungkan, memudahkan pembayaran balik dan penjimatan.

Di samping itu, adalah mungkin untuk meminta kecairan tambahan untuk menampung perbelanjaan yang tidak dijangka.
Pinjaman penyatuan hutang boleh didapati pada kadar tetap, kadar pemboleh ubah atau pembolehubah tetap.

ARTIKEL BERKAITAN