WebSeo
TFS till offentliga och statliga anställda Slutet av behandlingen av offentliga och statliga...
WebSeo
2019-09-16 13:01:09
WebSeo logo

blogg

TFS-förskott - Vad du behöver veta

  • photo

TFS till offentliga och statliga anställda

Slutet av behandlingen av offentliga och statliga anställda ger, med undantag för specifika undantag, särskilda betalningsmetoder, även i flera trancher:

- efter 12 månader eller 24 månader baserat på orsaken till att arbetet upphör, i en enda lösning om beloppet är lika med eller mindre än 50.000 €;
- i två årliga utbetalningar om beloppet är mellan 50 000 och 100 000 euro lägre (1: a delen på 50 000 euro och den andra delen av överskottet), med betalning av den andra delen efter 12 månader från den första;
- i tre årliga utbetalningar, om beloppet är lika med eller större än 100 000 euro (i detta fall finns det tre avbetalningar: 1: a delen 50.000 €; 2: a delbetalningen 50 000 €, 3: e delen överstigande € 100 000). Den andra och den tredje summan betalas ut efter 12 och 24 månader från början av rätten till utbetalning av den första.
- Den tid som krävs för att få utbetalningen enligt de villkor som anges ovan kräver därför minst 12 månader om anställningsförhållandet upphör på grund av att åldersgränserna eller tjänstgränserna uppnås och minst 24 månader för andra fall, inklusive frivillig avgång.

Vad är TFS Advance

Med TFS: s framsteg har offentliga och statliga anställda fördelen av att kunna få avvecklingen i förväg och snabbt undvika långa väntningar och uppdelningen i utbetalningar. TFS-förskottet går upp till 300.000 euro i en enda uppgörelse som täcker upp till 95% - 100% av likvidationen.
Det finns inga avdrag från pensionen eftersom lånet återbetalas med betalningen i delbetalningar av TFS definierad av INPS. Återtagningsinstitutet förutser kunden TFS och kommer då att få direkt från pensionsinstitutet, med de schemalagda utbetalningarna, de summor som motsvarar slutet av servicebehandlingen. Lånet är kostnadsfritt för preliminära bedömningar, till en fast ränta och till överkomliga priser.

Med TFS Advance, fler återbetalningsalternativ
Vid en delvis begäran om slutbehandling av tjänsten, med TFS: s förskott, kan kunden vid undertecknandet av lånet välja mellan två olika återbetalningsalternativ av det belopp som banken förskriver:

- Återbetalning för att klättra : återbetalningen görs med summan av den första delbetalningen som planeras av planen certifierad av INPS. Eventuella saknade belopp återbetalas med nästa tillgängliga delbetalningar;
- Uppskjuten återbetalning vid flera utbetalningar: klienten definierar med återkallningsinstitutet en återbetalningsplan för TFS-förskottet över tid och delas proportionellt över flera utbetalningar, förenligt med enhetens enhet beloppet och tidsramen för INPS: s utbetalning av den sista delen. Detta läge gör det möjligt för kunden att ha mer likviditet i förväg och med flexibilitet hantera avkastningen av de erhållna beloppen genom att dra fördel av konkurrenskraften.

Hur man begär en förskottsbetalning med TFSubito
Vi erbjuder offentliga och statliga anställda råd för att verifiera möjligheten att begära TFS: s förskott och formulera uppskattningen.
Den dokumentation som krävs för uppskattningen för TFS-förskottet innehåller identifikationsdokument och TFS-likvidationsdeklarationen som är certifierad av pensionsinstitutet för ett överföringsavtal. Prospektet kan begäras från INPS genom att fylla i onlineformuläret för beräkning av TFS som finns på INPS webbplats. Vid behov kan du be om support genom att kontakta oss på 095-7159613.

För att slutföra finansieringen för TFS: s förskott måste den kompletta dokumentationen innehålla:
- två identitetshandlingar.
- skattekod;
- inkomstdokumentation (sista 2 pensionskuponger, om tillgängliga, och sista cud);
- TFS-prospekt;
- Iban för att kreditera beloppet för den likvidation som banken har gjort.
- Kunden kommer att få det definierade beloppet när INPS kommer att utfärda godkännandet av det kontrakt som anmälts av institutet. INPS betalar sedan beloppen direkt till Uttagningsinstitutet på det sätt och inom den tidsram som fastställts i relevant lagstiftning.

Fördelarna med TFS Advance
Varför begära förskottsbetalning av din slutbehandling med TFSubito? Här är fördelarna med tidig TFS:
- TFS mognades i en enda lösning;
- Upp till 300.000 €;
- Prisvärda priser och inga preliminära utredningsavgifter;
- Att öppna ett konto krävs inte;
- Ingen månatlig betalning, inget avdrag från pensionen.
För all information och råd om finansiering för TFS-förskott, boka en tid eller kontakta oss på 095-7159613.

RELATERADE ARTIKLAR