WebSeo
TFS σε δημόσιους και κρατικούς υπαλλήλους Ο τερματισμός της εξυπηρέτησης των δημόσιων και...
WebSeo
2019-09-16 13:01:09
WebSeo logo

blog

Προώθηση TFS - Τι πρέπει να ξέρετε

  • photo

TFS σε δημόσιους και κρατικούς υπαλλήλους

Ο τερματισμός της εξυπηρέτησης των δημόσιων και κρατικών υπαλλήλων προβλέπει, με εξαίρεση ειδικές εξαιρέσεις, συγκεκριμένες μεθόδους πληρωμής, ακόμη και σε πολλές δόσεις:

- μετά από 12 μήνες ή 24 μήνες βάσει του λόγου διακοπής της εργασίας, σε μία μόνο λύση εάν το ποσό είναι ίσο ή μικρότερο από 50.000 €;
- σε δύο ετήσιες δόσεις αν το ποσό κυμαίνεται μεταξύ € 50.000 και € 100.000 χαμηλότερο (1η δόση € 50.000 και 2η δόση του υπερβάλλοντος μέρους), με την καταβολή της δεύτερης δόσης μετά από 12 μήνες από την πρώτη,
- σε τρεις ετήσιες δόσεις, αν το ποσό ισούται ή υπερβαίνει τα € 100.000 (στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τρεις δόσεις: 1η δόση 50.€ 000; 2η δόση € 50.000, 3η δόση άνω των € 100.000). Το δεύτερο και το τρίτο ποσό καταβάλλονται αντιστοίχως μετά από 12 και 24 μήνες από την έναρξη του δικαιώματος πληρωμής του πρώτου.
- Ο χρόνος που απαιτείται για την είσπραξη της πληρωμής σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους απαιτεί τουλάχιστον δώδεκα μήνες σε περίπτωση λήξης της εργασιακής σχέσης λόγω ορίου ηλικίας ή υπηρεσίας και τουλάχιστον 24 μηνών για τις άλλες περιπτώσεις, εθελοντική παραίτηση.

Τι είναι το TFS Advance

Με την πρόοδο του TFS, οι δημόσιοι και κρατικοί υπάλληλοι έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι σε θέση να έχουν εκκαθαριστεί εκ των προτέρων και να αποφύγουν γρήγορα τις μεγάλες περιόδους και την κατανομή σε δόσεις. Η προκαταβολή TFS φτάνει τα 300.€ 000 σε έναν ενιαίο διακανονισμό, καλύπτοντας έως και 95% - 100% της εκκαθάρισης Δεν υπάρχουν κρατήσεις από τη σύνταξη επειδή το δάνειο επιστρέφεται με την πληρωμή σε δόσεις του TFS που ορίζει η INPS. Το Ινστιτούτο Ανάληψης αναμένει τον πελάτη το TFS και στη συνέχεια θα λάβει απευθείας από τον συνταξιοδοτικό φορέα, με τις προγραμματισμένες δόσεις, τα ποσά που αντιστοιχούν στο τέλος της επεξεργασίας. Το δάνειο είναι δωρεάν για προκαταρκτικές εκτιμήσεις, με σταθερό επιτόκιο και σε προσιτές τιμές
Με το TFS Advance, περισσότερες επιλογές αποπληρωμής
Σε περίπτωση μερικής αίτησης για το τέλος της εξυπηρέτησης, με την προκαταβολή του TFS ο πελάτης μπορεί να επιλέξει, κατά την υπογραφή του δανείου, μεταξύ δύο διαφορετικών επιλογών αποπληρωμής του ποσού που προωθήθηκε από την τράπεζα:

- Αύξηση αποζημίωσης : η επιστροφή γίνεται με το άθροισμα της πρώτης δόσης που προβλέπεται από το σχέδιο που έχει πιστοποιηθεί από το INPS. Κάθε ποσό που λείπει επιστρέφεται με τις επόμενες διαθέσιμες δόσεις,
- Αναβαλλόμενη εξόφληση σε διάφορες δόσεις: Ο πελάτης ορίζει με το Ινστιτούτο Ανάληψης ένα σχέδιο αποπληρωμής για την προκαταβολή του TFS που έχει αναβληθεί με την πάροδο του χρόνου και κατανέμεται αναλογικά σε διάφορες δόσεις, συμβατά με την οικονομική οντότητα το ποσό και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπονται για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης από το INPS. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στον πελάτη να έχει περισσότερη ρευστότητα εκ των προτέρων και να διαχειρίζεται με ευελιξία την απόδοση των ποσών που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας ανταγωνιστικές τιμές.

Πώς να ζητήσετε μια προκαταβολή με το TFSubito
Προσφέρουμε στους δημόσιους και κρατικούς υπαλλήλους τις συμβουλές για να επαληθεύσουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την προκαταβολή του TFS και να διατυπώσουν την εκτίμηση.
Η τεκμηρίωση που απαιτείται για την εκτίμηση της προκαταβολής του TFS περιλαμβάνει έγγραφα ταυτότητας και δήλωση εκκαθάρισης TFS που έχει πιστοποιηθεί από τον συνταξιοδοτικό φορέα για τους σκοπούς συμφωνίας μεταφοράς. Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ζητηθεί από το INPS συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υπολογισμού του TFS που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του INPS. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη επικοινωνώντας μαζί μας στο 095-7159613.

Για να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση για την προώθηση του TFS, η πλήρης τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει:
- δύο έγγραφα ταυτότητας, - τον φορολογικό κωδικό ·
- τεκμηρίωση εισοδήματος (τα τελευταία 2 κουπόνια σύνταξης, αν υπάρχουν και το τελευταίο μπόνους), - ενημερωτικό δελτίο TFS ·
- Iban για την πίστωση του ποσού της εκκαθάρισης που προχώρησε η τράπεζα.
- Ο πελάτης θα λάβει το ποσό που ορίζεται μόλις το INPS θα εκδώσει την έγκριση της σύμβασης που έχει κοινοποιήσει το Ινστιτούτο. Στη συνέχεια, το INPS θα καταβάλει τα ποσά απευθείας στο Ινστιτούτο Ανάληψης, με τον τρόπο και εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Οφέλη από την προσφορά TFS
Γιατί να ζητήσετε εκ των προτέρων την πληρωμή του τέλους εξυπηρέτησης με το TFSubito; Εδώ είναι τα πλεονεκτήματα της πρώιμης TFS:
- Το TFS ωρίμασε σε μία μόνο λύση,
- Μέχρι 300.000 €;
- Προσιτές τιμές και χωρίς προμήθειες για προκαταρκτική έρευνα,
- Δεν απαιτείται άνοιγμα λογαριασμού,
- Δεν υπάρχει μηνιαία πληρωμή, καμία έκπτωση από τη σύνταξη Για όλες τις πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη χρηματοδότηση της προκαταβολής του TFS, κλείστε ραντεβού ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 095-7159613.

ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΆΡΘΡΩΝ